Imaja
Imaja, voor coaching en advies
Visie en missie
Projecten
Projecten

Projecten

2010

jan - april
Projectmanagement Thuiswerkorganisatie

jan-maart
Reïntegratie Groenvoorzieniening Hoogeveen/Emmen
i.s.m. Terra Next

maart/juni
Reïntegratieproject Groenvoorziening Emmen
i.s.m. Terra Next


2009

juni - sept
Reïntegratietraject Groenvoorziening, Meppel/Hoogeveen

aug - dec
Projectmanagement Thuiswerkorganisatie
 

2008
april - juni
Reïntegratietraject MKB, Meppel

april - juni
Reïntegratietraject MKB,Coevorden

sept - dec
Reïntegratietraject MKB, Meppel

2007

april - juni
Cursus persoonlijke ontwikkeling

sept - dec
Cursus persoonlijke ontwikkeling

 sept - dec
Cursus stressbeheersing