Imaja
Imaja, voor coaching en advies
Onze werkwijze
Leiderschap
Zelfinzicht
Werken in balans
Lichaamstaal&commun
Werken in balans

Werken in balans

De training Werken In Balans (WIB) stelt deelnemers in staat zichzelf en hun omgeving zodanig te beïnvloeden dat het stressgehalte gereduceerd wordt, zodat ze (weer) met meer plezier en energie aan het werk kunnen.

Stress. Een veelgebruikte term in deze tijd. Een beetje stress kan geen kwaad. Te veel stress kan echter ten koste gaan van productiviteit, creativiteit, plezier, sfeer en op den duur gezondheid. De training Werken In Balans (WIB) biedt de deelnemer praktische instrumenten en inzichten om effectiever om te gaan met stress. Tijdens de training worden deelnemers zich bewust welke factoren stress veroorzaken en leren zij hun gedrag hieraan aan te passen. Deelnemers krijgen concrete handvatten om de dagelijkse stress die zij ervaren te verminderen.

De training Werken In Balans (WIB) kenmerkt zich door een persoonsgerichte en confronterende aanpak. De deelnemers krijgen niet alleen theorieën en technieken aangereikt, de training WIB gaat een stap verder. De kracht van de training is dat de deelnemers worden geconfronteerd met hun eigen gedrag, gedachten en gevoelens, die medeveroorzakers zijn van stress. Steeds wordt hierbij uitgegaan van de individuele werk- en leefsituatie. Door actief te experimenteren met nieuwe vormen van gedrag op de werkplek, ervaren de deelnemers en hun omgeving direct de positieve effecten van de training. Door deze intensieve manier van werken, worden oude patronen en blokkades doorbroken en levert de training een blijvend resultaat op.

Resultaat
Na het volgen van de training WIB:

 • Hebben deelnemers meer plezier en energie op de werkplek.

 • Hebben deelnemers meer grip op hun (subjectieve) stressniveau omdat ze beter in staat zijn zichzelf en hun omgeving te beïnvloeden.

 • Dragen deelnemers bij aan een betere sfeer, hogere productiviteit en meer flexibiliteit op de werkplek.

 • Kunnen deelnemers een betere balans maken tussen werk en privé.

Doelgroep
De training Werken in Balans is bestemd voor medewerkers en maganers met een MBO+ en HBO opleidings- en werkniveau die mogelijk de volgende vragen hebben:

 • Hoe kan ik beter leren omgaan met stressvolle situaties
 • Hoe kan ik meer balans, rust en plezier creëren in mijn leven?
 • Hoe kan ik zakelijker omgaan met emoties en spanningen op het werk
 • Hoe kan ik keuzes maken voor de dingen die ik belangrijk vind

Tijdens de training is er een dynamische wisselwerking tussen cognitief leren en ervaringsleren. De volgende onderdelen krijgen daarbij aandacht:

 • Stress en Timemanagement
 • Rationele Emotieve Training (RET)
 • Onderhandelen en conflicthantering
 • Kernkwaliteiten
 • Energiemanagement
 • Vanuit macht naar innerlijke kracht
 • Verantwoordelijkheid nemen versus slachtofferschap