Imaja
Imaja, voor coaching en advies
Onze werkwijze
Leiderschap
Zelfinzicht
Werken in balans
Lichaamstaal&commun
Leiderschap

Management of Leiderschap?
De leiderschapstrainingen van Imaja richten zich voornamelijk op inspirerend en bezielend leidinggeven voor de moderne manager/leidinggevende. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat uw medewerkers gemotiveerd zijn en blijven, de praktijk is echter meestal anders. Leiderschap is dan ook meer dan vergaderingen voorzitten, rapportages maken en een eigen parkeerplaats voor het gebouw. Leidinggeven draait niet om het hebben van macht, maar om het benutten van de eigen potentie en kracht. Als iemand kan leiding geven vanuit zijn/haar eigen kracht, dan ontstaat optimale herkenning van effectiviteit en potentie. Leidinggeven is een vak!


Rolmodel
Leiderschap is het vermogen om het beste in jezelf en anderen naar boven te brengen. Een goede leider moet in onze optiek dan ook essentiële competenties bezitten, zoals inspireren, richting geven, sturen, motiveren, stimuleren, uitdagen, talenten ontwikkelen, helpen, begeleiden, controleren, corrigeren en belonen, coachen etc. Daarom richten wij ons in onze leiderschapstrainingen in eerste instantie op de persoon en de rol van de leider. Persoonlijk leiderschap is een voorwaarde om als leider een rolmodel voor anderen te kunnen zijn.


Trainingen
Enkele voorbeelden van de onderwerpen uit de inspirerende leiderschapstrainingen:

- Leidinggeven of managen?
- Non-verbale communicatie
- Inspiratie, passie en motivatie
- Persoonlijke stijl van leiderschap
- Timemanagement en persoonlijke effectiviteit
- Effectief vergaderen
- Functioneringsgesprekken
- Beoordelingsmethodieken en -gesprekken

·        

 

Zet nu de eerste stap om het beste in uw mensen en uzelf naar boven te halen. Maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking en een inventarisatie van uw huidige en gewenste stijl van leiderschap.