Imaja
Imaja, voor coaching en advies
Onze werkwijze
Leiderschap
Zelfinzicht
Werken in balans
Lichaamstaal&commun
Onze werkwijze

Wij dagen u uit, durft u dit aan?


Elke verandering binnen organisaties begint bij de ontwikkeling van de individuele medewerker. In de huidige economie voelen bedrijven de toenemende druk van kosten en regelgeving. Door deze druk voelen ook medewerkers zich belast. Dit leidt in veel gevallen tot een toename van ‘stress’ en ziekteverzuim. Momenteel heeft zelfs ruim 70% van ziekteverzuim op een of andere manier te maken met stress.


Leidinggevenden zoeken dan de oplossingen in de marge, terwijl de werkelijke problemen en de oorzaken dan blijven liggen. Medewerkers zitten niet op de juiste plaatsen of hebben niet de mogelijkheid of het vermogen hun talenten volledig te benutten. Dit kost het bedrijfsleven heel veel geld.

Ontwikkelen van leiderschap en van medewerkers is méér dan een training volgen of het aanpassen van een werkproces aan een niet functionerende kracht! Vaak zijn er veel trainingen geweest en die hebben schijnbaar niet echt geholpen.
Er is dus iets anders nodig. Iets dat echt werkt!


Door de inzet trainen en coachen krijgen we meer en dieper inzicht in het gedrag en de communicatiestijlen van mensen. Op die manier stemmen we de instrumenten af op de mens en het bedrijf die nodig zijn om de doelen te behalen. Het zoeken naar de perfecte balans, dat is vakwerk. Wij willen u uitdagen de juiste dingen te doen en dat op de juiste manier. Onze ervaring is dat dit in leidt tot aanzienlijke toename van productiviteit, efficiency en effectiviteit.

Coaching is concreet en helder!
Coaching is mensenwerk en een interactieve uitwisseling waarbij vertrouwen belangrijk is. Goede coaching werkt met heldere doelstellingen waarmee we concreet mee aan de slag te gaan. Dat doen wij samen met u in enkele duidelijke stappen:

- Kennismaking, intake en analyse
- Besluitvorming en planning
- Uitvoering en begeleiding
- Evaluatie en bijsturen


Elk van de stappen is onder te verdelen in verschillende onderdelen die wij graag met u bespreken. Alles is er op gericht resultaat te halen. De doelstellingen spreken we met elkaar en leggen deze vast zodat daarover geen misverstand kan zijn. We evalueren op regelmatige basis en sturen bij waar nodig en wenselijk. Wat voor mensen geldt, is zeker ook voor bedrijven van toepassing.

Wilt u weten hoe wij u of uw bedrijf verder kunnen helpen met een pragmatische aanpak van uw problemen? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.