Imaja
Imaja, voor coaching en advies
Visie en missie
Projecten
Visie en missie

Onze visie
Coaching is een actief proces waarbij naar een goede balans in het leven gezocht wordt. In dat proces onderzoeken we de innerlijke kracht en brengen deze naar de oppervlakte. De mens die in zijn kracht staat kent rust, heeft energie en werkt en leeft vanuit zijn/haar eigen passie. Dat heeft zijn effect op het privéleven, maar ook op de wijze waarop iemand zijn werk verricht.

Alle oplossingen voor problemen, zijn eigenlijk al in de individuele mens aanwezig. Het is onze visie dat deuren geopend kunnen worden, door de mens bewust te maken waar die oplossingen gevonden kunnen worden. Daarom is coaching altijd maatwerk, nooit standaard, maar een interactief proces.

Counseling gaat daar verder waar de coaching stopt. Daarom is coaching alleen vaak niet voldoende. Counseling zoekt de bron op en kijkt van waaruit een nieuw begin gemaakt kan worden. Counseling is daarom eerlijk, stimulerend en toekomstgericht.


Onze missie
Door het aanbieden van de verschillende diensten en het geven van voorlichting, adviezen en informatie, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van de mens in de breedste zin van het woord.