Imaja
Imaja, voor coaching en advies
Visie en missie
Projecten
Home

Welkom op de website van Imaja                      

Gebundelde krachten
De betekenis van Imaja is gebundelde krachten en dat geeft de breedte en de kracht van onze diensten aan. Door jarenlange ervaring, scholing en eigen ondervinding, hebben we ontdekt hoe we het beste uit de mens kunnen halen, hoe we de innerlijke kracht in de mens kunnen laten ontwaken. 

De mens als uitgangspunt
Het werken met en voor mensen is onze passie. Juist in deze hectische tijden is er zoveel onrust en stress.  Mensen weten vaak niet meer wie ze zijn, waar ze blij van worden en waar ze echt goed in zijn. We proppen onze dagen vol met verplichtingen en we moeten zoveel van onszelf. We zijn moe, worden prikkelbaar en negeren de belangrijke signalen van ons lichaam.

We rennen en vliegen maar door tot dat het niet meer kan, dan pas staan we stil. Dan pas gaan we beseffen dat we veel energie verspillen aan moeten, kunnen en willen. Dan pas beseffen we dat we gaandeweg steeds een stukje van onszelf zijn kwijtgeraakt. Dan zijn we vaak al ver weg van de persoon die we graag zouden willen zijn.

Van macht naar kracht
De drijvende kracht achter Imaja is Margreet Hindriks, zij is eigenaar van Imaja. Het grootste deel van de werkzaamheden van Imaja worden door haar verricht, maar daar waar andere deskundigheid geboden is, werkt zij samen met andere gedreven professionals. Margreet is gediplomeerd  counselor en coach. In haar leven staat bewustwording en verantwoordelijkheid voor het eigen handelen centraal.

Door haar jarenlange management ervaring in het bedrijfsleven weet zij als geen ander, met hoeveel druk en stress de gemiddelde mens dagelijks te maken krijgt. Zij heeft ervaren dat mensen meestal leven vanuit macht. Zij heeft geleerd dat macht niet bestaat en kracht bergen kan verzetten. Werken en leven vanuit je innerlijke kracht brengt evenwicht en flexibiliteit. Zij helpt u graag om de brug over te steken, zonder natte voeten te krijgen.

Haar motto is: Je kunt de omstandigheden vaak niet veranderen, maar wel de manier waarop je er in staat en mee om gaat.
 

Wat biedt Imaja aan
Voor de individuele mens is de mogelijkheid aanwezig voor begeleiding op verschillende gebieden.

 • stress en burn-out
 • ontdekken van je eigen kracht  
 • relatieproblemen
 • rouwverwerking  

  Open, eerlijk en vooral: anders
   
  Counseling gaat er van uit dat alle oplossing in de mens zelf aanwezig zijn. Dat is natuurlijk maatwerk, want er bestaan geen standaard oplossingen. Wat voor de ene persoon goed werkt, is voor de ander een regelrechte ramp. Daarom is de aanpak eerlijk, open en soms confronterend. We gaan uit van de huidige situatie en kijken hoe het in de toekomst op een andere manier kan.

  Wij nodigen u uit een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking.